Radyo Sinezen Radyo Sinezen

DUYURU:
Ana Sayfa Sorulara Cevap 2 Ağustos 2023 400 Görüntüleme

Hz. Hüseyin’in katillerine lanet okumak!

Soru: Peygamber efendimiz Hz. Hüseyin’in şehit olacağını bildiği halde Hz. Hüseyn’i öldürenleri ve öldürtenleri neden lanetlememiştir? Lanetlemişse lanetlediği sözü yazabilir misiniz?

Cevap: Allah Resulü Ehlibeytine genel olarak ve Hz. Hüseyin’e özel olarak zulmedenlere gazap ve lanetini çeşitli şekillerde beyan etmiştir ki bunlardan sadece bir kaçını örnek olarak zikrediyoruz:

“Yedi grup vardır ki onları hem ben ve hem de her duası kabul olan Peygamber lanetlemiştir: Allah’ın kitabına bir şey ilave eden (kitabın söylemediğini ona isnad eden), Allah’ın kaderini yalanlayan, Allah’ın haram kıldığını helal sayan, Ehlibeyt’im hakkında Allah’ın haram kıldığı haksızlıkları helal sayıp (yerine getiren), sünnetimi terk eden, beytülmali (haksız yere) kendisine helal sayan, elinde olan güç ve saltanatından yararlanıp Allah’ın zelil saydığını aziz ve Allah’ın aziz saydığını zelil eden kimse.” (İbn-i Esir, Üsdü’l-Gâbe, c. 4, s. 107, Muttaki Hindi, Kenzü’l-Ummal, c. 8,s. 192)

“Miraca götürüldüğüm gece, cennet kapısına şöyle yazıldığını gördüm: “Allah’tan başka ilah yoktur;  Muhammed Allah’ın Resulü’dür; Ali Allah’ın habibidir; Hasan ve Hüseyin Allah’ın seçtikleridir; Fatıma Allah’ın seçkin kıldığı kimsedir ve Allah’ın laneti onlara buğz ve düşmanlık edenin üzerinedir.” (Hatip Bağdadi, Tarih-i Bağdad, c. 1, s. 259, Tehzib-u Tarih-i Dimeşk, c. 4, s. 322, Hârezmi, el-Menakıb, s. 302)

Başka bir nakilde şöyle yazıldığı geçer: 

“Allah’tan başka ilah yoktur; Muhammed Allah’ın habibidir; Ali Allah’ın velisidir; Fatıma Allah’ın cariyesidir; Hasan ve Hüseyin Allah’ın seçtikleridir ve Allah’ın laneti onlara buğz ve düşmanlık edenin üzerinedir.” (Harezmi, Maktelü’l-Hüseyn, c. 1, s.108)

“Benim Ehlieyt’im hiç şüphesiz benden sonra ümmetim tarafından katil ve sürgünlerle karşılaşacaktır. Bizim kavmimizin bize en şiddetli düşmanlık besleyeni, Ümeyye oğulları, Muğiyra oğulları ve Mahzum oğulları olacaktır.” (Hakim Nişaburi, Müstedrekü’s-Sahihayn, c. 4, s. 487, Muttaki Hindi, Kenz-ül Ummal, c. 6, s. 40)

“Şunu bilin ki kim Al-i Muhammed’in (Ehlibeyt) düşmanlığı üzere ölürse, kafir ölmüştür; kim Al-i Muhammed’in düşmanlığı üzere ölürse, cennetin kokusunu bile alamayacaktır!”  (Zımahşeri, el-Keşşaf Tefsiri, c. 3, s. 43)

“Cebrail (a.s) bana gelerek haber verdi ki benim bu oğlum (Hüseyin) öldürülecektir ve hiç şüphesiz Allah onun katiline şiddetle gazap edecektir.” (Muttaki Hindi, Kenzü’l-Ummal, c. 6, s. 223)

 “Hasan ve Hüseyin, benim oğlumdurlar; onları seven beni sevmiştir, beni seveni de Allah sevmiştir, Allah da sevdiğini cennete götürür; onlara buğz eden bana buğz etmiştir, bana buğz edene de Allah buğz etmiştir; Allah da kendisine buğz ettiği kimseyi cehenneme sokar.” (Muttaki Hindi, Kenzü’l-Ummal, c. 12, s. 120, Sünen-i İbn-i Mace, c. 1, s. 51)

 “Hüseyin bendendir; o benim oğlum ve evladımdır, kardeşinden sonra insanların en üstünüdür; o Müslümanların imamı, müminlerin mevlası, alemlerin Rabb’inin halifesidir; yardım dileyenlerin yardımına koşan, sığınak arayanların sığınağı ve Allah’ın yarattıklarına olan hüccetidir; o, cennet gençlerinin efendisi ve ümmetin babıdır (kapısıdır); onun emri benim emrimdir; ona itaat bana itaattir; ona uyan bendendir; ona isyan eden benden değildir.” (Saduk, el-Emali, s. 101)

 “Allah’ım, ben onu (Hüseyin’i) çok seviyorum, sen de onu sev.” (Suyuti, Tarih’ul- Hulefa, s. 188)

 “Kim Hasan ve Hüseyin’i severse beni sevmiştir; kim de onlara buğz ederse bana buğz etmiştir.” (Meclisi, Bihar’ul- Envar, c. 43, s. 264)

Hz. Ali (a.s) da Hasan ve Hüseyin’e (aleyhime’s-selam) hitaben şöyle buyurdular:

“Siz benden sonra imamsınız, cennet gençlerinin efendilerisiniz, masumlarsınız, Allah-u Teala her ikinizi korusun; Allah’ın laneti ise size düşmanlık yapan kimsenin üzerine olsun.” (Meclisi, Biharü’l–Envar, c. 43, s. 265)

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Tema Tasarım | Ozakajans.com